Instal·lació nova de Ubuntu 12.04 sobre un PC que ja porta Windows 7

  • Primer cal instal·lar el SO des d’un pendrive (aneu a www.ubuntu.com) per a baixar-vos la ISO
  • Llancem la instal·lació i quan ens pregunti on instal·lar el gestor d’arranc li indiquem la partició primaria de Linux, en el meu cas /dev/sdc1
  • Cal definir quins punts de muntatge es carregaran a l’inici amb:
sudo apt-get install ntfs-config
  • Ara pocedim a activar tots els repositoris disponibles (fins i tot les aplicacions proposades) i instal·lem aplicacions necessaries com: putty, filezilla, skype, cairo-dock,…
  • En el meu cas he instal·lat també VMware Workstation 8.0.2 (http://notalhen.net/tutorial-para-solucionar-el-error-de-kernel-en-vmware-workstation-dentro-de-ubuntu/)
  • Procedim ara a instal·lar millores gràfiques, comencem pel compiz: sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra librsvg2-common
  • També instal·lem la utilitat per a canviar el Gestor de Finestres: sudo apt-get install fusion-icon
  • Procedim a activar les software propietari: sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
  • També cal posar el Java de Sun: http://askubuntu.com/questions/126372/sha256sum-mismatch-jdk-7u3-linux-x64-tar-gz-error-when-trying-to-install-orac
  • Instal·lem software de configuració avançada:
sudo apt-get install myunity
sudo apt-get install gnome-tweak-tool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *